Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Many visitors to Llanbedr head to the nearby beaches or visit the numerous attractions in the area. A well identified network of footpaths offers alternative enjoyment, and a range of exciting activities is available locally. Browse through the following details and choose something different for every day.

 Mae llawer o ymwelwyr i Lanbedr yn mynd i’r traethau cyfagos neu’n ymweld â’r nifer o atyniadau yn yr ardal. Mae rhwydwaith o lwybrau wedi’i gynllunio ar gyfer mwynhad gwahanol, ac mae dewis o weithgaredd cyffrous ar gael yn lleol. Porwch drwy’r manylion canlynol, a dewiswch rywbeth gwahanol at bob dydd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  © Gwynne Pierce - Pont Clawdd Llanw, Llwybr yr Arfordir

http://taithardudwyway.com/

http://www.llwybrarfordircymru.gov.uk

www.walescoastpath.gov.uk

http://www.eryri-npa.gov.uk

http://www.twyni-llandanwg-dunes.org.uk

 

Below are links to creative musicians in Wales. Download some great sounds and get inspired to browse this website on a regular basis!

Dyma wybodaeth am gerddorion poblogaidd yng Nghymru. Chwiliwch y gwefannau canlynol a chysylltwch â post@llanbedr.com  i ychwanegu eich ffefrynnau.

http://meinirgwilym1.wix.com/meinir

http://www.gwenangibbard.com/

http://www.jamiesmithsmabon.com/

http://www.sianjames.co.uk/

http://www.georgiaruthmusic.co.uk/

http://www.cerysmatthews.co.uk


 

 

 

Dwy lodes dlos â’u doniau

Mewn asiad o synau swynol

A’r tannau’n treiddio fy enaid

               Efo nodau’r ddeuawd hudol

GD


 

 

 

This is a photograph of the standing stones taken on Coronation Day, 22 June 1911. You may notice that the tree has grown since then, and with the advice of CADW officers, the Community Council has taken action to improve the site recently.

 

 

Dyma lun o’r meini hirion a dynnwyd ar ddiwrnod y coroni 22 Mehefin 1911. Fe sylwch fod y goeden wedi tyfu ers hynny, a chyda cyngor oddi wrth swyddogion CADW, mae’r Cyngor Cymuned wedi mynd ati i wella’r safle yn ddiweddar.

 

 

 

 

Dyma faen hynafol arall sydd i'w weld yn yr Eglwys

This is another ancient stone kept in St Peters Church 

 

 

 

                                                        

 

 


 

 

 Llanbedr Beer Festival

 This is an opportunity to meet community volunteers and taste real ale from north Wales breweries.

NEXT FESTIVAL WILL BE ON FRIDAY 15th AND SATURDAY 16th SEPTEMBER 2017

 

 www.llanbedrbeerfestival.co.uk

 Gŵyl Gwrw Llanbedr

 Dyma'r cyfle i gyfarfod gwirfoddolwyr y gymuned a phrofi cwrw go iawn o fragdai gogledd Cymru wrth fwynhau hwyl yr ŵyl.

  MAE'R ŴYL NESAF AR DDYDD GWENER 15eg A DYDD SADWRN 16eg O FEDI 2017


 

Cerdded llwybrau’r ardal gydag arweinydd lleol

              Cysylltwch â:post@llanbedr.com                                                                                             

 

Short Breaks

With mountains, lakes, rivers, & estuaries; moorland, woodland, dunes & heath, there is a wealth of wildlife, botanical, geological and historic interest on this Gulf Stream warmed coastal strip.

 

Brian Macdonald, 'Wildlife Wales'
Rhiw, Llanbedr, LL45 2NT
Tel 01341 241469
Fax 01341 241712
Email: mail@wildlife-wales.co.uk

www.wildlife-wales.co.uk/Enquiries.htm

 

The Wild Side
Experience the splendour and seclusion of the Rhinog mountains and surrounding countryside, with the choice of day walks from your accommodation.

For the more adventurous we also offer a 2 night 3 day wild camping experience.

We cater for small groups, families, and corporate groups.  Cyfle i grwydro a  gwersylla yn  y  gwyllt  dan arweiniad profiadol.

 contact Steve Bland at The Wild Side by telephone :

Tel: 01341 241916

 

Snowdonia Adventure Activities

Instructor led outdoor adventure activities in the Snowdonia National Park. We offer rock climbing, abseiling, canoeing, kayaking, canyoning, gorge scrambling, mountain biking, mountain days, classic mountain scrambles and underground adventures. The activities are suitable for adults and children of all abilities. Whether you’re on your own, a family, couple, mixed/ hen/ stag or corporate group, we can take you on an adventure the likes of which you have never experienced before

Tel:  07976662414

 

Email: info@outdooradventureactivities.com

www.snowdoniaadventureactivities.co.uk

 

 

 

 

CMC Pensarn Harbour Outdoor Activity Centre
Residential adventure activities for school, youth and corporate groups. (Minimum group size of 10 required)

Email: office@cmcpensarn.org.uk
Web: www.cmcpensarn.org.uk